Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání

Dne 26. dubna 2019 od 10.00 hod. se ve Velké zasedací místnosti v přízemí sídla ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 uskutečnil Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. V roce 2018 zemřelo v České republice při výkonu povolání 123 pracovníků. Na závěr akce proběhl ve 12.00 hod. v parku za budovu sídla ČMKOS pietní akt.