Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací
  • nevzdávejte se předem svých práv!
  • jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
  • členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Sportovní hry OS TOK 2017

V sobotu 24. června 2017 proběhl v Hejtmánkovicích u Broumova 14. ročník sportovních her Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.
Pořadatelem této vydařené sportovní akce byla tentokrát POO OS TOK VEBA Broumov.
Výsledková listina 14. sportovních her OS TOK

Pořadí Turnaj - kopaná Turnaj - odbíjená ženy

Jednání 11. Plenární schůze OS TOK konané dne 22.6. 2017 v Boskovicích

11. Plénum schválilo návrhy dokumentů OS TOK, které budou předloženy na VIII. Sjezdu OS TOK, který se uskuteční ve dnech 8. - 9. prosince 2017 v kongresovém sále hotelu Olšanka.
Plénum OS TOK dále schválilo otevření kadidátky na statutární zástupce (předsedu a mistopředsedu OS TOK jako jednotlivci) a na členy a náhradníky RK OS TOK dnem 22. 6. 2017 a uzavření kandidátky dne 20. 11. 2017.
Návrhy na kandidáty na funkce statutárních zástupců OS TOK a členů a náhradníků RK OS TOK budou přijímány výhradně v tištěné podobě (ne e-mailem, je nezbytný originál) se všemi náležitostmi (razítko, podpis) na adresu tajemnice přípravné volební komise JUDr. A. Plhové nejpozdějido 20. 11. 2017.

Podpis Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2017

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textil, oděv a kůže na rok 2017, byla podepsána v Mladých Bukách dne 13. 6. 2017 ve firmě GRUND a.s. Tímto aktem završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání na rok 2017.
Za odborový svaz smlouvu podepsal předseda OS TOK Zdeněk Heller, za sociálního partnera prezident ATOK Jiří Grund ml.
KSVS bude uložena na MPSV a zároveň bude požádáno o rozšíření její závaznosti na ostatní zaměstnavatele podnikající v odvětví TOK za podmínek zákona o kolektivním vyjednávání. Tato KSVS nabývá platnosti dnem podpisu zástupců účastníků smlouvy a je účinná od 1. 7. 2017 do konce tohoto roku nebo do podepsání nové KSVS, nejdéle však do 30. 6. 2018.

Jednání 5. Sněmu Integrovaného odborového svazu SR

Statutární zástupci OS TOK, předseda Z. Heller a místopředseda M. Konečný se zúčastnili jednání 7. Sněmu IOZ, který se konal 25. května 2017 v Domě odborů v Žilině.

Předseda OS TOK se ve svém vystoupení mimo jiné zaměřil na problematiku týkající se povinností odborových organizací v ČR vůči rejstříkovému soudu. Závěrem informoval o aktuálním stavu vyjednávání KSVS v textilním odvětví ČR.

Jednání předsedů podnikových, místních a závodních odborových organizací v regionech

V prvních dvou květnových týdnech se uskutečnila setkání předsedů odborových organizací se statutárními zástupci OS TOK Z. Hellerem - předsedou OS TOK, M. Konečným - místopředsedou OS TOK a svazovým inspektorem BOZP Bc. Z. Dobiášem. Na jednáních byla předsedou OS TOK podána informace o průběhu příprav na VIII. Sjezd OS TOK, který se uskuteční ve dnech 8. - 9. prosince v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze. Přítomní byli dále seznámeni s přijatými změnami v zásadních svazových dokumentech OS TOK po celosvazové diskuzi. Aktuální informace z oblasti BOZP podal Bc. Z. Dobiáš.
Předsedové odborových organizací seznámili se stavem kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni.

Pietní vzpomínka

Za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, generálního inspektora SÚIP Rudolfa Hahna, předsedy ČMKOS Josefa Středuly a místopředsedkyně ČMKOS Radky Sokolové se 28. dubna 2017 ve 12 hod. před sídlem ČMKOS (nám. W. Churchilla 2, Praha 3) uskutečnil pietní akt za 104 zbytečně vyhaslých lidských životů.


Pietního aktu se zúčastnili zaměstnanci centrály OS TOK a svazový inspektor BOZP.

Setkání seniorů, členů POO OS TOK VEBA

Setkání bývalých zaměstnanců spol. Veba - členů odborové organizace se konalo 25.4. 2017 v Broumově. Akce probíhala v klášterní zahradě v budově Dřevník.
Pozvání předsedy POO OS TOK Veba Ondřeje Habarta přijali předseda OS TOK Zdeněk Heller, JUDr. A. Plhová a rovněž zástupci společnosti Veba, generální ředitel Ing. Josef Novák a Ing. Jiří Myšák, personální ředitel.

   

Přítomní senioři byli seznámeni s aktuální situací ve firmě Veba, dále s prezentací práce textilních odborů a vývojem textilního průmyslu ČR ve vystoupení obou sociálních partnerů.

Premiér Bohuslav Sobotka jednal 18. dubna 2017 ve Strakově akademii s předsedy průmyslových odborových svazů.

Předseda OS TOK Zdeněk Heller společně s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a pěti předsedy průmyslových odborových svazů byli přijati na Úřadu vlády ČR, předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou.
Jednali především o mzdové konvergenci v rámci zemí Evropské unie a nástrojích, které mají vláda i odbory pro její posilování. Premiér Bohuslav Sobotka se společně s odboráři shodli, že důležité pro další růst mezd v ČR je především pokračování v pravidelném a výrazném zvyšování minimální mzdy.

Zasedání východního regionu IndustriAll Europe

                    27-29. března 2017, Budapešť, hotel Benczúr

Jednání se za OS TOK zúčastnili předseda OS TOK Zdeněk Heller a JUDr. Alena Nárovcová.

Hlavními body jednání byla témata: Rezoluce “Stejné mzdy za stejnou práci”

                                        Budování síly odborů

Do nabitého programu byla dále zařazena diskuze o vlivu Brexitu na členské státy EU.
Závěrem byly delegáty zúčastněných zemí předneseny jednotlivé národní zprávy.

                    

10. Plenární schůze OS TOK


Dne 22. března 2017 se v zasedací místnosti v Domě odborových svazů uskutečnila 10. Plenární schůze OS TOK, kterou zahájil předseda OS TOK Zdeněk Heller.
Plenární schůze kromě jiného projednala a schválila návrh časového harmonogramu přípravy VIII. Sjezdu OS TOK, návrh varianty a způsobu volby statutárních zástupců OS TOK a další zásadní materiály týkající se příprav na VIII. Sjezd OS TOK, který se uskuteční ve dnech 8.- 9. Prosince 2017 v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze.
Členové Pléna dále pověřili předsedu OS TOK k podpisu KSVS pro rok 2017 se sjednaným mzdovým nárůstem ve výši 4% bez dalších podmínek.

Změna minimální a zaručené mzdy


POZOR OD 1. 1. 2017 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
MINIMÁLNÍ MZDY A ZARUČENÉ MZDY

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY OD 1. 1. 2017
PRACOVNÍ DOBA V KČ ZA HODINU
skupina prací 40 h / týden 38,75 h / týden 37,5 h / týden Kč za měsíc
1. 66,00 68,10 70,40 11 000
2. 72,90 75,30 77,80 12 200
3. 80,50 83,10 85,90 13 400
4. 88,80 91,70 94,70 14 800
5. 98,10 101,30 104,60 16 400
6. 108,30 111,80 115,50 18 100
7. 119,60 123,50 127,60 19 900
8. 132,00 136,30 140,80 22 000

Dávky a minimální mzda 2017

Přehled dávek pro rok 2017 naleznete zde.

Konference ČMKOS ke koncepční novele zákoníku práce

Zástupci OS TOK ve složení: předseda OS TOK Z. Heller, místopředseda OS TOK M.Konečný, Z. Doboszová, M. Janská, JUDr. A. Plhová, J. Přibylová, A. Rada, V. Skořepa a J. Urbanová se zúčastnili konferencí ke koncepční novele zákoníku práce. Konference se uskutečnily dne 29. 11. 2016 v budově DOS a 9.12.2016 v hotelu Olšanka v Praze.

 

9. Plenární schůze OS TOK


7. prosince 2016 se v zasedací místnosti v Domě odborových svazů uskutečnila
9. Plenární schůze OS TOK.
Jednání zahájil předseda OS TOK Zdeněk Heller.
Pozvání k účasti přijaly zástupkyně partnerského odborového svazu IOZ, ze Slovenska, předsedkyně IOZ, JUDr. Marta Brodzianska a členka předsednictva IOZ Mária Kotesová.
Plenární schůze mimo jiné projednala a schválila materiály, důležité pro činnost svazu v roce 2017.
Zásadně a jednomyslně zamítla neakceptovatelná kritéria ATOK, podmiňující v KSVS pro rok 2017 mzdový nárůst v odvětví ve výši 4%.

Jednání předsedů podnikových, místních a závodních odborových organizací v regionech.

V prvních dvou listopadových týdnech se uskutečnila v šesti regionech ČR setkání předsedů odborových organizací se statutárními zástupci OS TOK Z. Hellerem - předsedou OS TOK, M. Konečným - místopředsedou OS TOK a svazovým inspektorem BOZP Bc. Z. Dobiášem. Na jednáních byly podány aktuální informace z dění v ČMKOS a OS TOK. Dále byla projednána situace v odvětví TOP a stav kolektivního vyjednávání KSVS na rok 2017. Problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání přednesl Bc. Z. Dobiáš.
Přítomní předsedové odborových organizací pak seznámili se stavem vyjednávání na podnikové úrovni v jednotlivých firmách.


Region Děčínsko a Chebsko

Konference ČMKOS ke koncepční novele zákoníku práce

Zástupci OS TOK ve složení: předseda OS TOK Z. Heller, Z. Doboszová, S. Kusková,
JUDr. A. Plhová, J. Přibylová, A. Rada, V. Skořepa a J. Urbanová se zúčastnili konferencí ke koncepční novele zákoníku práce. Konference se uskutečnily ve dnech 27. 10. a 11. 11. 2016 v budově DOS v Praze.

5. Seminář mladých odborářů IOZ 22. – 24. září 2016

Ve dnech 22. – 24. září 2016 se konal na Slovensku v Brzotíně již 5. Seminář mladých odborářů partnerského integrovaného odborového svazu (IOZ). Seminář proběhl formou workshopu se zaměřením na práci s mládeží a získávání nových členů.
Akce se zúčastnilo 30 mladých slovenských odborářů integrovaného svazu.
Za Českou republiku byly přítomny 2 členky POO Veba Broumov Jana Malá a Jana Sedláková, reprezentující OS TOK, a dále 2 zástupci OS DOSIA.
Předsedkyní IOZ Martou Brodzianskou byl dále pozván předseda OS TOK, Zdeněk Heller.

Foto z přednášky.

Zasedání Východního regionu IndustriAll Europe

Ve dnech 12. – 14. 9. 2016 se v hotelu Bezděz ve Starých Splavech uskutečnilo zasedání Východního regionu IndustriAll Europe. Pozornost věnovalo především situaci mladých zaměstnanců a odborářů, diskuzi k uplatňování rezoluce "za stejnou práci stejné mzdy" přijatou na sjezdu a aktuálnímu vývoji v jednotlivých zemích a odborových svazech.


Tohoto významného zasedání se za OS TOK zúčastnili
předseda OS TOK Zdeněk Heller a JUDr. Alena Nárovcová.

Konec levné práce v ČR

Dne 7. září 2016 se v Aréně Sparta v Praze uskutečnil manifestační mítink pod heslem "Konec levné práce v ČR."
OS TOK zde reprezentovalo 34 členů.

Kolektivního vyjednávání KSVS na rok 2017

Dne 30. 8. 2016 proběhlo v zasedací místnosti OS TOK první společné zasedání vyjednávací skupiny Odborového svazu TOK s komisí pro kolektivní vyjednávání ATOK za účelem vzájemného projednání návrhů do KSVS na rok 2017.
Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno již 12. května 2016 zasláním 1. návrhu KSVS na rok 2017 ze strany OS TOK prezidentovi ATOK.
Tomuto prvnímu společnému jednání předcházela korespondenční výměna názorů mezi oběma sociálními partery na obsah nové KSVS.
Prioritou Odborového svazu TOK je vyjednání důstojných mezd pro všechny zaměstnance v odvětví.


Vedení obou vyjednávacích skupin.

13. Sportovní hry OS TOK

V sobotu 25. června 2016 se konaly v příjemném prostředí sportovního areálu TJ Sokol Přibyslav již 13. Sportovní hry Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.
Pořadatelem letošního ročníku byla POO OS TOK PLEAS Havlíčkův Brod.

Fotogalerie zde.

Konference Louvre 21. 6. 2016

Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů

2. sjezd Evropského odborového svazu IndustriAll v Madridu

Za účasti téměř 600 delegátů a řady hostů probíhalo ve dnech 7. - 9. června v madridském kongresovém paláci jednání 2. sjezdu Evropského odborového svazu IndustriAll (dále IndustriAll Europe) pod heslem

"Evropa v akci! Za investice, pracovní místa & solidaritu"

Recenze týdenního lázeňského prvního rekreanta OS TOK

ve Velichovkách, pana Jiřího Pálka z POO STAP Vilémov u Šluknova.

Konference Olšanka

Dne 9. května 2016 se uskutečnila v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze 3 Tripartitní konference pořádaná ČMKOS na téma „Koncepční novela zákoníku práce“, a to za účasti zástupců MPSV, ČMKOS, jednotlivých OS, PF UK, AKV a advokátních kanceláří v rámci činností podporujících vzájemná jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů na celostátní úrovni – § 320a zákoníku práce. Novela ZP by měla vyřešit věcné problémy, které komplikují v praxi rozvoj pracovněprávních vztahů.

1. MÁJ NA ŠPILBERKU

Předseda a místopředseda OS TOK se v neděli 1. května zúčastnili oslav pořádaných ČMKOS u příležitosti Svátku práce v Brně na Špilberku.

Powered by Drupal - Design by artinet