Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací
  • nevzdávejte se předem svých práv!
  • jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
  • členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

13. Sportovní hry OS TOK

V sobotu 25. června 2016 se konaly v příjemném prostředí sportovního areálu TJ Sokol Přibyslav již 13. Sportovní hry Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy.
Pořadatelem letošního ročníku byla POO OS TOK PLEAS Havlíčkův Brod.

Fotogalerie zde.

Konference Louvre 21. 6. 2016

Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů

2. sjezd Evropského odborového svazu IndustriAll v Madridu

Za účasti téměř 600 delegátů a řady hostů probíhalo ve dnech 7. - 9. června v madridském kongresovém paláci jednání 2. sjezdu Evropského odborového svazu IndustriAll (dále IndustriAll Europe) pod heslem

"Evropa v akci! Za investice, pracovní místa & solidaritu"

Recenze týdenního lázeňského prvního rekreanta OS TOK

ve Velichovkách, pana Jiřího Pálka z POO STAP Vilémov u Šluknova.

Konference Olšanka

Dne 9. května 2016 se uskutečnila v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze 3 Tripartitní konference pořádaná ČMKOS na téma „Koncepční novela zákoníku práce“, a to za účasti zástupců MPSV, ČMKOS, jednotlivých OS, PF UK, AKV a advokátních kanceláří v rámci činností podporujících vzájemná jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů na celostátní úrovni – § 320a zákoníku práce. Novela ZP by měla vyřešit věcné problémy, které komplikují v praxi rozvoj pracovněprávních vztahů.

1. MÁJ NA ŠPILBERKU

Předseda a místopředseda OS TOK se v neděli 1. května zúčastnili oslav pořádaných ČMKOS u příležitosti Svátku práce v Brně na Špilberku.

Pietní vzpomínka

Dne 28. dubna 2016 se před budovou ČMKOS na nám. W. Churchilla uskutečnil v rámci mezinárodního dne vzpomínek na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání pietní akt.
Pietní vzpomínky se vedle zástupců ČMKOS zúčastnili také zástupci MPSV, SÚIP, Českého báňského úřadu, Ministerstva obrany, zahraniční hosté a řada dalších.
Pietního aktu se rovněž zúčastnili všichni zaměstnanci centrály OS TOK.

Školení OS TOK - Maxov

Ve dnech 20. - 21. 4. 2016 se ve školicím středisku OS TOK - Maxov, Sloup v Čechách uskutečnilo školení zaměřené na oblast mezd a výdajů na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, ekonomiku podniku a evidenci pracovních úrazů a jejich odškodňování, vč. nemocí z povolání. Účastníci byli rovněž seznámeni s aktuálním stavem týkajícím se kolektivního vyjednávání a KSVS pro rok 2016. Celkem se zúčastnilo 30 členů OS TOK. Školení se setkalo s kladným ohlasem. Další vzdělávací aktivity jsou plánovány na druhé pololetí roku 2016. S nabídkou budou členové OS TOK seznámeni na webových stránkách OS TOK a zároveň bude zaslána do jednotlivých organizací.

Změny telefonních čísel na OS TOK

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Změny telefonních čísel na OS TOK !!!

Předsedové odborových svazů v senátu

Předseda Senátu Milan Štěch přijal dne 11.2.2016 zástupce odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů ČMKOS v čele s Josefem Středulou.
Jednání za OS TOK se zúčastnil předseda svazu Zdeněk Heller.
Hlavním tématem byla průchodnost zrušení karenční doby a zvýšení nemocenské.
Odbory požadují zrušení karenční doby (neproplácení prvních třech dnů nemoci) a zároveň zavedení sick days – tedy pěti dnů plně hrazené nemocenské, kterou mohou zaměstnanci čerpat v průběhu celého roku.
Předseda Senátu přislíbil, že bude nadále maximálně podporovat nárůst minimální mzdy, tak jak s tím počítá ČSSD. „Chci, aby minimální mzda narůstala a dostala se na 40 procent průměrného výdělku. Tyto peníze navíc lidé utratí převážně v Česku a zůstanou tady v koloběhu naší ekonomiky, to je jediná správná cesta,“ řekl Štěch.

Zaměstnanci si zaslouží vyšší nemocenskou, shodl se předseda Senátu s odboráři.


Zaměstnavatelé a odbory v textilním průmyslu jednali o společných prioritách

O společných prioritách a spolupráci jednali dne 27. 1. 2016 v Domě odborů v Praze zástupci Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Jednání se zúčastnil rovněž předseda Odborového svazu textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Zdeněk Heller, místopředseda OS TOK Miloš Konečný a regionální pracovník Zdeněk Frýbort.

Představitelé ATOK v čele s výkonným ředitelem Jiřím Česalem (třetí zleva) jednají s odboráři o možnostech další spolupráce

Předseda ČMKOS Josef Středula (třetí zprava), za ním je předseda OS TOK Zdeněk Heller.

Lázně Velichovky

Vážení členové OS TOK,
na základě schválení 7. plenární schůze našeho odborového svazu ze dne 9. 12. 2015 jsme pro Vás zajistili rekondiční pobyty v lázních Velichovky.
Na základě schválené smlouvy uvádíme níže následující informace a pokyny.
V případě Vašeho zájmu o lázeňský pobyt si je, prosím, pozorně přečtěte.

KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2016

Do sekce OS TOK / Dokumenty byla přidána KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2016.

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textil, oděv a kůže na rok 2016, byla podepsána dne 17. 12. 2015 ve vzdělávacím a informačním centru hotelu VEBA v Broumově. Za Odborový svaz smlouvu podepsal předseda pan Zdeněk Heller, za ATOK president Ing. Josef Novák.

Zeman přijal na Hradě předáky odborových svazů

Prezident Miloš Zeman přijal dne 10. listopadu 2015 na Pražském hradě předáky odborových svazů.
Více na: www.cmkos.cz


Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích

U příležitosti Roku průmyslu a odborného vzdělávání a 25. výročí ATOK,
uspořádala Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu,
ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v budově Senátu PČR v Hlavním sále Valdštejnského paláce
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P ČR MUDr. Přemysla Sobotky
výroční konferenci na téma:
"Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích"

Za OS TOK přijali pozvání:
Zdeněk Heller, Miloš Konečný, Miroslava Palečková, JUDr. Alena Plhová,
JUDr. Olga Hološová.

Vzdělávací seminář na Maxově

V rámci projektu „ Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu“, který by zahájen 1. 8. 2015 a bude ukončen 31. 12. 2015, se uskutečnil dne 26.10. 2015 ve školicím středisku OS TOK Maxov, Sloup v Čechách, seminář na téma „Evidence odborových organizací a organizace zaměstnavatelů“.
Seminář byl lektorsky zajištěn, na základě požadavku OS TOK, místopředsedou ČMKOS JUDr. Vítem Samkem. Tento seminář byl určen zejména pro členy pléna OS TOK – funkcionáře odborových organizací.

1. setkání mladých odborářů OS TOK na Maxově

Ve dnech 8. – 9. října 2015 se ve školicím a rekreačním středisku OS TOK MAXOV uskutečnilo 1. setkání mladých členů - odborářů v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu Čech a Moravy.

Po úvodním vystoupení statutárních zástupců OS TOK, kdy účastníci byli informováni o významu odborů a činnosti svazu, shlédli prezentaci předsedy POO Veba, týkající se činnosti Rady mladých ČMKOS.

Pro mladé členy OS TOK byl dále připraven zajímavý program.
Prohlídka zámku v Zákupech a exkurze v tradiční sklárně v Lindavě.

Závěrem proběhlo společné vyhodnocení celé akce a jak vyplynulo ze vzájemné diskuze, setkání bylo ze strany účastníků velice kladně hodnoceno což je příslibem pro možné ustavení Rady mladých OS TOK a její budoucí samostatnou činnost.

Powered by Drupal - Design by artinet