Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací
  • nevzdávejte se předem svých práv!
  • jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
  • členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Konference Olšanka

Dne 9. května 2016 se uskutečnila v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze 3 Tripartitní konference pořádaná ČMKOS na téma „Koncepční novela zákoníku práce“, a to za účasti zástupců MPSV, ČMKOS, jednotlivých OS, PF UK, AKV a advokátních kanceláří v rámci činností podporujících vzájemná jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů na celostátní úrovni – § 320a zákoníku práce. Novela ZP by měla vyřešit věcné problémy, které komplikují v praxi rozvoj pracovněprávních vztahů.

1. MÁJ NA ŠPILBERKU

Předseda a místopředseda OS TOK se v neděli 1. května zúčastnili oslav pořádaných ČMKOS u příležitosti Svátku práce v Brně na Špilberku.

Pietní vzpomínka

Dne 28. dubna 2016 se před budovou ČMKOS na nám. W. Churchilla uskutečnil v rámci mezinárodního dne vzpomínek na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání pietní akt.
Pietní vzpomínky se vedle zástupců ČMKOS zúčastnili také zástupci MPSV, SÚIP, Českého báňského úřadu, Ministerstva obrany, zahraniční hosté a řada dalších.
Pietního aktu se rovněž zúčastnili všichni zaměstnanci centrály OS TOK.

Školení OS TOK - Maxov

Ve dnech 20. - 21. 4. 2016 se ve školicím středisku OS TOK - Maxov, Sloup v Čechách uskutečnilo školení zaměřené na oblast mezd a výdajů na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, ekonomiku podniku a evidenci pracovních úrazů a jejich odškodňování, vč. nemocí z povolání. Účastníci byli rovněž seznámeni s aktuálním stavem týkajícím se kolektivního vyjednávání a KSVS pro rok 2016. Celkem se zúčastnilo 30 členů OS TOK. Školení se setkalo s kladným ohlasem. Další vzdělávací aktivity jsou plánovány na druhé pololetí roku 2016. S nabídkou budou členové OS TOK seznámeni na webových stránkách OS TOK a zároveň bude zaslána do jednotlivých organizací.

Změny telefonních čísel na OS TOK

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Změny telefonních čísel na OS TOK !!!

Předsedové odborových svazů v senátu

Předseda Senátu Milan Štěch přijal dne 11.2.2016 zástupce odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů ČMKOS v čele s Josefem Středulou.
Jednání za OS TOK se zúčastnil předseda svazu Zdeněk Heller.
Hlavním tématem byla průchodnost zrušení karenční doby a zvýšení nemocenské.
Odbory požadují zrušení karenční doby (neproplácení prvních třech dnů nemoci) a zároveň zavedení sick days – tedy pěti dnů plně hrazené nemocenské, kterou mohou zaměstnanci čerpat v průběhu celého roku.
Předseda Senátu přislíbil, že bude nadále maximálně podporovat nárůst minimální mzdy, tak jak s tím počítá ČSSD. „Chci, aby minimální mzda narůstala a dostala se na 40 procent průměrného výdělku. Tyto peníze navíc lidé utratí převážně v Česku a zůstanou tady v koloběhu naší ekonomiky, to je jediná správná cesta,“ řekl Štěch.

Zaměstnanci si zaslouží vyšší nemocenskou, shodl se předseda Senátu s odboráři.


Zaměstnavatelé a odbory v textilním průmyslu jednali o společných prioritách

O společných prioritách a spolupráci jednali dne 27. 1. 2016 v Domě odborů v Praze zástupci Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Jednání se zúčastnil rovněž předseda Odborového svazu textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Zdeněk Heller, místopředseda OS TOK Miloš Konečný a regionální pracovník Zdeněk Frýbort.

Představitelé ATOK v čele s výkonným ředitelem Jiřím Česalem (třetí zleva) jednají s odboráři o možnostech další spolupráce

Předseda ČMKOS Josef Středula (třetí zprava), za ním je předseda OS TOK Zdeněk Heller.

Lázně Velichovky

Vážení členové OS TOK,
na základě schválení 7. plenární schůze našeho odborového svazu ze dne 9. 12. 2015 jsme pro Vás zajistili rekondiční pobyty v lázních Velichovky.
Na základě schválené smlouvy uvádíme níže následující informace a pokyny.
V případě Vašeho zájmu o lázeňský pobyt si je, prosím, pozorně přečtěte.

KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2016

Do sekce OS TOK / Dokumenty byla přidána KSVS pro odvětví textilního, oděvního a kožedělného průmyslu na rok 2016.

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví textil, oděv a kůže na rok 2016, byla podepsána dne 17. 12. 2015 ve vzdělávacím a informačním centru hotelu VEBA v Broumově. Za Odborový svaz smlouvu podepsal předseda pan Zdeněk Heller, za ATOK president Ing. Josef Novák.

Zeman přijal na Hradě předáky odborových svazů

Prezident Miloš Zeman přijal dne 10. listopadu 2015 na Pražském hradě předáky odborových svazů.
Více na: www.cmkos.cz


Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích

Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích

U příležitosti Roku průmyslu a odborného vzdělávání a 25. výročí ATOK,
uspořádala Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu,
ve čtvrtek 5. listopadu 2015 v budově Senátu PČR v Hlavním sále Valdštejnského paláce
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P ČR MUDr. Přemysla Sobotky
výroční konferenci na téma:
"Význam textilního a oděvního průmyslu v českých zemích"

Za OS TOK přijali pozvání:
Zdeněk Heller, Miloš Konečný, Miroslava Palečková, JUDr. Alena Plhová,
JUDr. Olga Hološová.

Vzdělávací seminář na Maxově

V rámci projektu „ Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu“, který by zahájen 1. 8. 2015 a bude ukončen 31. 12. 2015, se uskutečnil dne 26.10. 2015 ve školicím středisku OS TOK Maxov, Sloup v Čechách, seminář na téma „Evidence odborových organizací a organizace zaměstnavatelů“.
Seminář byl lektorsky zajištěn, na základě požadavku OS TOK, místopředsedou ČMKOS JUDr. Vítem Samkem. Tento seminář byl určen zejména pro členy pléna OS TOK – funkcionáře odborových organizací.

1. setkání mladých odborářů OS TOK na Maxově

Ve dnech 8. – 9. října 2015 se ve školicím a rekreačním středisku OS TOK MAXOV uskutečnilo 1. setkání mladých členů - odborářů v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu Čech a Moravy.

Po úvodním vystoupení statutárních zástupců OS TOK, kdy účastníci byli informováni o významu odborů a činnosti svazu, shlédli prezentaci předsedy POO Veba, týkající se činnosti Rady mladých ČMKOS.

Pro mladé členy OS TOK byl dále připraven zajímavý program.
Prohlídka zámku v Zákupech a exkurze v tradiční sklárně v Lindavě.

Závěrem proběhlo společné vyhodnocení celé akce a jak vyplynulo ze vzájemné diskuze, setkání bylo ze strany účastníků velice kladně hodnoceno což je příslibem pro možné ustavení Rady mladých OS TOK a její budoucí samostatnou činnost.

Sportovní hry OS TOK 2015 - Suchdol nad Odrou 27. 6. 2015

Výsledková listina
Fotbal muži:
1. PLEAS HAVLÍČKŮV BROD
2. MOSILANA BRNO
3. VEBA BROUMOV
4. TONAK NOVÝ JIČÍN
Volejbal ženy:
1. TONAK (B) NOVÝ JIČÍN
2. VEBA BROUMOV
3. TONAK (A) NOVÝ JIČÍN
4. PLEAS HAVLÍČKŮV BROD
Nejlepší fotbalista: Tomáš Dobrovolný - VEBA
Nejlepší volejbalistka: Vernerová Martina - VEBA

Fotogalerie

Biparitní dialog - Fotografie z jednotlivých seminářů

Fotografie z jednotlivých seminářů


Sportovní hry OSTOK - Křenovice 2014

Za příjemného počasí a ve sportovní atmosféře proběhl ve sportovním areálu v Křenovicích u Slavkova 11. ročník sportovních her OS TOK.
Děkujeme organizátorům akce POO Nová Mosilana Brno, za perfektní organizaci.

Výsledková listina
Fotbal :
VEBA
MOSILANA
TONAK
PLEAS
Volejbal ženy:
VEBA
MOSILANA
PLEAS
TONAK
Volejbal mix :
VEBA
PLEAS
MOSILANA
TONAK
Nejlepší fotbalista :
Klain - MOSILANA

Fotogalerie

Po více jak 6 letech konečně změna!


POZOR OD 1. 8. 2013 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
MINIMÁLNÍ MZDY A ZARUČENÉ MZDY

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY OD 1. 8. 2013
PRACOVNÍ DOBA V KČ ZA HODINU
skupina prací 40 h / týden 38,75 h / týden 37,5 h / týden Kč za měsíc
1. 50,60 52,20 54,00 8 500
2. 55,90 57,70 59,60 9 400
3. 61,70 63,70 65,80 10 400
4. 68,10 70,30 72,60 11 400
5. 75,20 77,60 80,20 12 600
6. 83,00 85,70 88,50 13 900
7. 91,70 94,70 97,80 15 400
8. 101,20 104,50 107,90 17 000

Pozn: Původní sazby minimální a zaručené mzdy zůstávají v platnosti pro poživatele invalidních důchodů

Odbory Plus

Dávky pro rok 2014

Přehled dávek platných v roce 2014 naleznete zde.

Změna čerpání podpor ze Zajišťovacího fondu

Upozornění členům: čerpání podpor ze Zajišťovacího fondu bylo s účinností od 1. 7. 2011 upraveno takto:
- při pobytu v nemocnici 100,- Kč/den, maximálně 4.500,- Kč (1x v kalendářním roce) pro všechny členy OS TOK;
- při pracovní neschopnosti ve výši 1.000,- Kč (1x v kalendářním roce) pro členy těch POO a ZO, které odvádějí měsíční dobrovolný příspěvek do ZF

Odbory v Internetovém tisku

SONDY - týdeník pro sociální otázky


Šéfodborář: Vláda nahraje udáním, znevýhodní poctivé lidi (Tyden.cz 05/05/16)
Mládek: Pokud by OKD přestala vyplácet mzdy, převezme to stát (Ceskenoviny.cz 05/05/16)
V podnicích, v nichž působí odbory KOVO, berou lidé nadprůměrné mzdy (Parlamentnilisty.cz 04/05/16)
Horníkům z OKD by mohlo pomoct státní Diamo, navrhují odbory (E15.cz 03/05/16)
Zrodil se plán na záchranu zdravotnictví. Porostou platy, vzniknou analýzy (Idnes.cz 03/05/16)
Přicházejí Ukrajinci. Odbory to děsí (Parlamentnilisty.cz 02/05/16)
Němeček chce s lékařskými odbory řešit přesčasy v nemocnicích (Ceskatelevize.cz 30/04/16)
Přijde těžký sociální souboj. Kvůli mzdám (Denik.cz 29/04/16)
Odbory: Bezpečnost práce je stále podceňována. Loni zemřelo 131 lidí (Denik.cz 28/04/16)
Odvětvová kolektivní smlouva je rozumný kompromis (Halonoviny.cz 27/04/16)
Přesčasy v nemocnicích jsou neúnosné, varují odbory. Němeček navrhuje řešení (Eurozpravy.cz 27/04/16)
Školské odbory zahájily kampaň na podporu zvýšení platů učitelů (Ceskenoviny.cz 25/04/16)
Po lékařích přitvrzují v platech učitelé: Jsme levní, ale to končí (Ceskatelevoze.cz 25/04/16)
Školské odbory žádají zvýšení platů učitelů o 10 procent (Rozhlas.cz 25/04/16)
Prodavačky v supermarketech jsou na hranici chudoby (Halonoviny.cz 23/04/16)
Těžký boj o práva zaměstnanců TPCA (Halonoviny.cz 22/04/2016)
SSHR: Kolektivní smlouva s odbory uzavřena (Parlamentnilisty.cz 21/04/16)
Docent z odborové centrály: Půlka národa nesežene práci, jestli to takhle půjde dál (Parlamentnilisty.cz 21/04/16)
Zaměstnance Škody Auto čeká rekordní růst mezd, průměrně o více než 11 procent (Ceskatelezive.cz 20/04/16)
Premiér Sobotka jednal s odboráři o situaci ve zdravotnictví, zvyšování platů i aktivní politice zaměstnanosti (Parlamentnilisty.cz 20/04/16)
Odboráři žádají růst platů o desetinu, Babiš to odmítá (E15.cz 20/04/16)
Zaměstnanci veřejné sféry možná dostanou vyšší platy (Tyden.cz 19/04/16)
Středula se pustil do Zemana. Bez "nepotřebných úředníků" by prý nedokázal fungovat (Parlamentnilisty.cz 19/04/16)
Premiér Sobotka bude jednat s odboráři o železnici i zdravotnictví (Parlamentnilisty.cz 19/04/16)
Exodus lékařů pokračuje, lidem je to jedno, říká odborář Engel. Hrozí, že vládu požene do Lucemburku (Aktualne.cz 17/04/16)
O Vánocích zavřeno. Sněmovnou prošlo omezení prodejní doby supermarketů (e15.cz 15/04/16)
Odbory ve Škodě Auto odmítly návrh vedení na růst mezd a spějí ke stávce (Aktualne.cz 14/04/16)
Odbory Škody Auto navrhly zástupce při jednání o mzdách, spějí ke stávce (E15.cz 14/04/16)
Hnyková (Úsvit): Odbory nejsou žádnou zakázanou organizací (Parlamentnilisty.cz 13/04/16)
Ty, kteří tvrdí, jak jsou odbory škodlivé, bych pozval do Škodovky (Parlamentnilisty.cz 13/04/16)
Dušek se devět let soudí o návrat do čela odborů. Jednali s ním jako s hadrem, říká advokátka (Aktualne.cz 14/04/16)
Odbory možná získají zastoupení v radách firem (Eurozpravy.cz 13/04/16)
Odbory: Chybí tisíce řidičů autobusů, nechtějí jezdit za 74 korun hrubého (E15.cz 13/04/16)
Lékařské odbory pomohou komoře s kampaní, budou sledovat situaci nemocnic (Denik.cz 12/04/16)
Chceme volné svátky, hlásí nová kampaň. Prodavače poznáte podle pásky (aktualne.cz 12/04/16)
Škodovka se s odbory stále nedohodla na platech, připravuje se stávka (E15.cz 07/04/16)
Odbory: Zdravotnictví musí být resuscitováno (Halonoviny.cz 06/04/16)
Řidiči si vyjednali vyšší platy (Denik.cz 06/04/16)
Středula: Pomůžeme Babišovi ucpat černé díry (Denik.cz 05/04/16)
Lékařské odbory chtějí jednat s koalicí o splnění memoranda. Opoziční TOP 09 je podpořila (Aktualne.cz 05/04/16)
Odbory a komora požádají premiéra o jednání K3 ke zdravotnictví (Ceskenoviny.cz 05/04/16)
Stavaři s odboráři podepsali růst mzdových tarifů o tři procenta (Ceskenoviny.cz 04/04/16)
Martin Čaban: Odbory 2.0 (E15.cz 04/04/16)
Kolektivní vyjednávání v TPCA pokračuje, přibyly další odbory (Denik.cz 04/04/16)
Lékařské odbory podaly žalobu na Českou republiku kvůli platům lékařů (Denik.cz 01/04/16)Powered by Drupal - Design by artinet