Cíle

Váš poradce v oblasti mzdové, pracovněprávní, sociální, hygieny a BOZP
Váš zástupce při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních sporech
Váš pomocník při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací

 - nevzdávejte se předem svých práv!
 - jedině odborová organizace může vyjednat se zaměstnavatelem výhodnější pracovněprávní a mzdové nároky než stanoví zákon!
 - členstvím v odborech podpoříte kvalitu kolektivní smlouvy!

Volební obvody

V první polovině listopadu 2022 se uskutečnila setkání předsedů POO, ZO, MOO OS TOK ve volebních obvodech.

Předseda OS TOK projednal změny a doplňky svazových dokumentů, které vzešly z celosvazové diskuze a byly schváleny Usnesením 7. Plenární schůze konané dne 22. 9. 2022 v Boskovicích. Dokumenty budou předmětem jednání IX. Sjezdu OS TOK plánovaného na dny 21. – 22. dubna 2023 v hotelu Olšanka.

Informoval o aktuálním stavu vyjednávání KSVS pro rok 2023.

Místopředseda OS TOK seznámil přítomné s povinnostmi všech odborových organizací týkajících se povinného zřízení datových schránek od 1. 1. 2023.

Svazovým inspektorem BOZP byla řešena problematika bezpečnosti práce na pracovištích.

Příslušní regionální pracovníci provedli volby delegátů na IX. Sjezd OS |TOK s hlasem rozhodujícím u organizací o velikosti do 50 členů.

Přítomní předsedové odborových organizací v následné diskuzi hovořili o aktuální ekonomické situaci jednotlivých firem v souvislosti s přípravami na kolektivní vyjednávání pro rok 2023.