Zasedání východního regionu IndustriAll Europe

Zasedání východního regionu IndustriAll Europe
Praha, 16. dubna 2019

Za účasti generálního tajemníka industriAll Europe Luca Triangla proběhlo pravidelné jednání členských organizací z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska.

OS TOK na zasedání zastupovali předseda Zděnek Heller, místopředseda Ondřej Habart a JUDr. Alena Nárovcová.

Zástupci industriAll Europe L. Triangle a Ildikó Kren ve svých vystoupeních věnovali pozornost:

  • klimatickému plánu EU 2050 (včetně emisí CO2 a dopadů na automobilový průmysl)
  • kampani IndustriAll Europe ke kolektivnímu vyjednávání
  • volbám do Evropského parlamentu
  • přípravě kongresu IndustriAll Europe v r. 2020
  • programu budování kompetencí odborů

Ke všem tématům následně proběhla diskuze. Jednání dále pokračovalo debatou k tématům, která byla projednávána na podzimním zasedání v roce 2018: migrace do a v rámci regionu a dopady Brexitu na průmyslová odvětví jednotlivých zemí.

Manifest industriAll Europe 2019