Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2020

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2020 a 2021
2020 2021
7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Předchozí měsíc = 100 100,4 100,0 99,4 100,2 100,0 99,8 101,3 100,2 100,2 100,5 100,2 100,5
Stej.obd.min.roku = 100 103,4 103,3 103,2 102,9 102,7 102,3 102,2 102,1 102,3 103,1 102,9 102,8
Průměr roku 2015 = 100 112,6 112,6 111,9 112,1 112,1 111,9 113,4 113,6 113,8 114,4 114,6 115,2
Prosinec 2019 = 100 103,0 102,9 102,3 102,5 102,5 102,3 103,7 103,9 104,0 104,6 104,8
Roční klouzavý průměr 103,2 103,2 103,3 103,3 103,2 103,2 103,0 102,9 102,8 102,8 102,8 102,8

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2021
Čtvrtletí 1. 2. 1-2. 3. 1-3. 4. 1-4.
Úhrn 102,2 102,9 102,6


Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, červen 2021 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem