Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2021 a 2022

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2021 a 2022
2021 2022
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5.
Předchozí měsíc = 100 100,2 100,5 101,0 100,7 100,2 101,0 100,2 104,4 101,3 101,7 101,8 101,8
Stej.obd.min.roku = 100 102,8 103,4 104,1 104,9 105,8 106,0 106,6 109,9 111,1 112,7 114,2 116,0
Průměr roku 2015 = 100 115,2 116,4 117,2 117,4 118,6 118,8 119,3 124,6 126,2 128,3 130,6 132,9
Prosinec 2021 = 100 104,4 105,7 107,5 109,4
Roční klouzavý průměr 102,8 102,8 102,8 103,0 103,2 103,5 103,8 104,5 105,2 106,1 107,0 108,1

Vývoj indexu spotřebitelských cen v jednotlivých čtvrtletích roku 2022
Čtvrtletí 1. 2. 1-2. 3. 1-3. 4. 1-4.
Úhrn 111,2


Pramen: Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů), ČSÚ, duben 2022 - tabulka č. 5 - domácnosti celkem