VIII. Sjezd OS TOK

se uskutečnil ve dnech 8. a 9. prosince 2017 v největším kongresovém hotelu v Evropě - TOP HOTEL Praha.
  
Sjezd OS TOK je nejvyšším orgánem svazu.
Zhodnotil činnost svazu za období od posledního VII. Sjezdu a schválil Program OS TOK a úpravy Stanov OS TOK na příštích 5 let.
Schválením dalších zásadních dokumentů vytyčil směr a strategii činnosti svazu pro volební období 2018 - 2022.
Zvolil statutární zástupce, kteří budou v následujícím období naplňovat závěry a usnesení VIII. Sjezdu OS TOK.
Význam VIII. Sjezdu OS TOK podtrhla i přítomnost a vystoupení řady vzácných hostů.


Úvodní vystoupení mažoretek Funatic clubu.


Předseda OS TOK Zdeněk Heller, poděkoval mladým mažoretkám a vedení Funatic clubu z Brandýsa nad Labem za dojemný kulturní příspěvek z jejich bohaté činnosti a v souladu s článkem 1. Stanov OS TOK předal symbolický sponzorský šek v hodnotě 10 000,- Kč.


VIII. Sjezd OS TOK zahájil předseda Zdeněk Heller přivítáním delegátů a hostů a současně poděkoval všem, kteří se v uplynulém období podíleli na úspěšné činnosti svazu.
Představil vzácné hosty VIII. Sjezdu OS TOK. Vyjádřil přesvědčení, že jednání bude konstruktivní a proběhne v přátelské atmosféře.
Minutou ticha pak přítomní uctili památku členů, kteří již nemohou mezi nimi být.

  
Slavnostním podpisem byla u příležitosti VIII. Sjezdu OS TOK Zdeňkem Hellerem a prezidentem ATOK Jiřím Grundem zpečetěna KSVS na rok 2018 a současně podepsána i žádost na MPSV o uložení této kolektivní smlouvy do Sbírky listin.

  
Vystoupení hostů                                                         Vystoupení hostů
předseda ČMKOS Josef Středula                             prezident ATOK Jiří Grund

  
Vystoupení hostů                                                    Vystoupení hostů
předsedkyně IOZ JUDr. Marta Brodzianska   předseda SON ČR Ing. Milana Taraba


Hlasování delegátů VIII. Sjezdu.


Pohled do jednacího sálu.


Pohled do jednacího sálu.


Pohled do jednacího sálu.

  
Pohledy do jednacího sálu.


Po schválení volebních řádů pro volbu statutárních zástupců OS TOK a RK OS TOK zahájila samotné volby předsedkyně volební komise Bc. Věra Dimová.

  
Delegáti VIII. Sjezdu OS TOK s hlasem rozhodujícím přebírají volební lístky.

  
Blahopřání nově zvolenému předsedovi OS TOK Zdeňku Hellerovi, nově zvolenému místopředsedovi OS TOK Ondřeji Habartovi a poděkování končícímu místopředsedovi OS TOK Miloši Konečnému za dosavadní práci.


Znovu zvolený předseda OS TOK Zdeněk Heller, poděkoval všem delegátům VIII. Sjezdu za zvolení a mandát, který on a nový místopředseda OS TOK Ondřej Habart k práci ve prospěch odborového svazu a jeho členů pro další volební období získali.
Zdeněk Heller závěrem podal organizační pokyny pro další průběh dne a následného večera a oficiální část prvního dne VIII. Sjezdu ukončil.


Nově zvolení statutární zástupci:
předseda OS TOK Zdeněk Heller a místopředseda OS TOK Ondřej Habart.


Po večeři se delegáti VIII. Sjezdu výborně bavili na společenském večeru při skvělé produkci hudební skupiny z Liberce.


Foto ze společenského večera.

  
Delegace odborářů z POO STAP Vilémov. Přátelský rozhovor s hosty VIII. Sjezdu.

Druhý den jednání VIII. Sjezdu OS TOK zahájil opět předseda OS TOK Zdeněk Heller konstatováním, že předchozí sjezdový den proběhl konstruktivně a při společenském večerním programu byli všichni účastníci skvělí!
Po zprávě volební komise o výsledku volby předsedy revizní komise OS TOK, kdy si revizní komise na svém ustavujícím zasedání zvolila za předsedkyni paní Vlastimilu Bezděkovou a místopředsedou Martina Ptáčka, pokračovalo jednání dle schváleného programu.
Byly schváleny:
  - Zásady činnosti revizních komisí.
  - Řád právní pomoci.
  - Volební řád pro volbu členů Pléna a Předsednictva OS TOK.
Po krátké přestávce na občerstvení bylo návrhovou komisí předneseno a delegáty schváleno usnesení VIII. Sjezdu OS TOK.
Tímto byl program VIII. Sjezdu OS TOK naplněn.
V závěrečném slově vyjádřil předseda OS TOK přání, aby ta další etapa v historii svazu byla úspěšná nejméně tak jako ty předchozí. Poděkoval všem delegátům za účast a věcnost při jednání, což je příslibem pro budoucí dobrou vzájemnou spolupráci.


Předseda OS TOK následně poděkoval všem členům, kteří se již od počátku roku významně podíleli na přípravách VIII. Sjezdu. Dále všem, kteří jako pořadatelé na VIII. Sjezdu pomáhali a přispěli tak ke zdárnému a bezproblémovému průběhu tak velké a významné akce a vyzval je k předstoupení před pódium.


Společně pak s místopředsedou OS TOK poděkovali za dobře odvedenou práci květinou.

Úplně na závěr popřál předseda OS TOK všem delegátům klidné Vánoční svátky, rodinnou pohodu, pevné zdraví a šťastný návrat do svých domovů.