Nabídka školení pro členy OS TOK v roce 2019

 

Školení OS TOK v roce 2019 se uskuteční v rekreačním a školicím středisku

Maxov 12,  471 52  Sloup v Čechách

Semináře budou zahajovány vždy ve 12.00 hodin obědem.
Začátek přednáškové části školení je stanoven na 13.30 hodin v prostorách jídelny.
Školení bude ukončeno následující den rovněž obědem.

Doprava do Maxova nebude zajišťována centrálně. Přihlášení účastníci využijí pro cestu do Maxova buď přímé vlakové či autobusové spojení, nebo po dohodě služební auta příslušných regionálních pracovníků, kteří se semináře případně také zúčastní. Cestovné za soukromé osobní vozidlo bude ze strany OS TOK hrazeno za předpokladu, že vozidlo bude obsazeno nejméně dvěma účastníky školení.          
Výjimky povoluje předseda OS TOK.

V případě, že se přihlášený účastník bez řádné omluvy vzdělávací akce nezúčastní, uhradí jeho odborová organizace náklady spojené s ubytováním a stravováním za první den semináře.

 

Přihlášky na příslušná školení zasílejte poštou na adresu:  
OS TOK       
nám. W. Churchilla 1800/2

130 00 Praha 3

 

k rukám JUDr. Aleny Plhové, nebo elektronickou poštou na adresu plhova.alena@cmkos.cz, a to nejpozději do data v tabulce uvedené uzávěrky!

Na telefonické přihlášky nebude brán zřetel. Vzor přihlášky je uveřejněn na webových stránkách OS TOK (www.ostok.cz) uložený v levém bloku - odkaz DOKUMENTY.