Velikonoční přání

Milé kolegyně, milí kolegové,

 

i v této nelehké době, nepříznivé pro přátelská setkání, bychom Vám rádi popřáli příjemné prožití svátků jara. Ať jsou to pro Vás dny klidu a pohody a přinesou nám všem dny veselejší.

 

Zdeněk Heller