Rozhodnutí předsedy OS TOK

Vzhledem k aktuálnímu nepříznivému vývoji situace v Praze (šíření Covid - 19) a opatřením přijímaným Vládou ČR v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se neuskuteční akce Školení hospodářů odborových organizací plánované na 14.10. 2020.

O případném dalším možném termínu výše uvedené akce budeme informovat dle vývoje pandemické situace v ČR.

V Praze dne 30.9.2020

Zdeněk Heller
předseda OS TOK