Aktualizovaný stav čerpání mimořádných podpor ze ZF OS TOK – COVID-19 k 18. 12. 2020