Agregátor

Demonstrace ČMKOS proti chudobě: vládo, je „pět minut po dvanácté“

2 týdny 1 den ago
Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Na vládu opakovaně apelujeme již od jejího nástupu, aby začala situaci řešit, předkládáme ji konkrétní řešení a opatření jak postupovat, nabízíme pomoc. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci jednoduše ignorují.

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2023

2 týdny 6 dnů ago
ČMKOS byl předložen během minulého týdne ve dvou „tranších“ Návrh státního rozpočtu, ve kterém absentuje celá řada zásadních opatření, které jsou dopracovávány a projednávány v současných dnech („zastropování“ cen energií pro obyvatelstvo a firmy, daně z mimořádných zisků, úsporný tarif). ČMKOS nebyla při přípravě a projednání těchto návrhů konzultována. Vyhrazuje si proto se k těmto řešením vyjádřit ve chvíli, kdy jí budou předložena v kompletním stavu, včetně propočtu dopadů na veřejné finance a jednotlivé skupiny spotřebitelů.

ČMKOS na Veletrhu práce Profesia days 2022

2 týdny 6 dnů ago
Zveme vás na veletrh práce Profesia days 2022, který se bude konat ve dnech 12. - 13. října v Praze.  11. ročník veletrhu práce Profesia days přinese široké veřejnosti příležitosti, jak a kde najít dobrou práci. Návštěvníkům nabídne přímé setkání s personalisty z řady českých i mezinárodních firem a možnost pobavit se o nabízených pracovních pozicích. Bude připraven bohatý doprovodný program ve formě inspirativních přednášek, poradenské zóny, konzultace CV, koučinku, testování IT znalostí a cizích jazyků, atd. Již tradičně bude součástí poradenské zóny také stánek ČMKOS, ve kterém budeme návštěvníkům vysvětlovat roli odborů v pracovním životě a poskytovat bezplatné právní poradenství z oblasti pracovního práva.  

Odbory v regionech 2022

1 měsíc ago
Po covidové pauze se opět vracíme se stánkem ČMKOS do regionů. Těšíme se na vás.   Nadcházející místa a termíny: 20. 9. Opava, Horní náměstí od 9.00 do 15.30 21. 9. Šternberk, Hlavní náměstí od 9.30 do 15.30

Jednostranné snížení úvazku není možné

1 měsíc 3 týdny ago
Pracuji jako pedagogický pracovník na střední škole. Naše škola má méně žáků a ředitel mně sdělil, že mi proto bude muset snížit úvazek. Může to udělat bez mého souhlasu?

Stravenka za sobotní směnu

1 měsíc 3 týdny ago
Jsem zaměstnaný v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Lze tzv. stravenku poskytnut zaměstnancům i při sobotní směně? Normálně zaměstnanci v naší firmě pracují klasicky od pondělí do pátku. Zaměstnavatel nám při kolektivním vyjednávání tvrdí, že mu zákon o daních z příjmů zakazuje poskytovat stravenky i za práci v sobotu, protože to není směna, ale práce přesčas. V kolektivní smlouvě máme ujednání, že za odpracovanou směnu se pro účely stravování považuje přítomnost zaměstnance v práci po dobu nejméně 3 hodin během jeho stanovené směny.

Práce z domova z důvodu péče o dítě

1 měsíc 3 týdny ago
Za několik měsíců mi skončí rodičovská dovolená a mám se vracet zpět do práce. Četla jsem, že můžu zaměstnavatele požádat o zkrácený úvazek a zaměstnavatel mi to musí umožnit. Pokud bych zaměstnavatele požádala, abych kvůli péči o dítě mohla někdy pracovat z domova, platí také, že mi musí vyhovět?

Může mi zaměstnavatel dát výpověď kvůli anonymním pomluvám?

1 měsíc 3 týdny ago
Mému zaměstnavateli někdo doručil několik anonymních e-mailů a dopisů obsahujících nepravdivá tvrzení o tom, jak pracuji, jak se chovám k zákazníkům apod. Zaměstnavatel si mě zavolal a sdělil mi, že pokud se budou podobné stížnosti opakovat, dá mi výpověď pro porušení mých povinností. Lze se proti takovému postupu nějak bránit?

Otazníky kolem odstupného

1 měsíc 3 týdny ago
V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to tak správně?

Nemocenské u dohody o pracovní činnosti

1 měsíc 3 týdny ago
Zaznamenala jsem, že i zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti mají právo na nemocenské od zaměstnavatele a potom od správy sociálního zabezpečení. Podle jakých pravidel se stanovuje jeho výše, když zaměstnanec pracuje v nepravidelném režimu, tzv. na zavolanou? V různých měsících odpracuje různý počet hodin. Stanovuje se pak nemocenské z nějakého průměru? Pokud ano, jaká je rozhodná doba?

Omezení doby strávené u lékaře

1 měsíc 3 týdny ago
Můj zaměstnavatel vnitřním předpisem stanovil, že na dobu návštěvy lékaře za účelem vyšetření či ošetření, které není pracovnělékařskou prohlídkou, se poskytuje volno maximálně na dobu půl dne. Je takové omezení možné?

Společná odpovědnost za svěřené hodnoty

1 měsíc 3 týdny ago
Pracujeme v obchodě jako skladníci. Ve skladu je zamykatelná část určená pro skladování zvláštního zboží. Do této části mají všichni skladníci přístup, všichni máme také podepsané dohody o hmotné odpovědnosti. Několikrát jsme již viděli, že do skladu vcházel i zástupce vedoucího prodejny, má tedy zřejmě také svůj klíč, ale nemá uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti. Co se stane, když se ve skladu něco ztratí? Budou škodu nahrazovat jenom skladníci na základě hmotné odpovědnosti, anebo se můžeme odvolat na to, že do skladu měla přístup ještě další osoba?

Přiměřená doba na oddech a jídlo

1 měsíc 3 týdny ago
Pracuji v 12hodinových směnách. Zaměstnavatel mně neumožňuje čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech a nutí mě, abych pracoval po celou dobu přítomnosti na pracovišti, tj. 12 hodin. Z pracovní doby mi však odečítá dvě přestávky v práci a neposkytuje za ně mzdu, ačkoliv jsem je nečerpal a ani čerpat nemohl. Usuzuji, že jeho postup není správný. Nebo se mýlím?

Cestovní náhrady při jízdě mimo zpevněnou komunikaci

1 měsíc 3 týdny ago
Pracuji u soukromé firmy. Pracovní cesty, na které mě zaměstnavatel vysílá, realizuji svým soukromým vozidlem na základě dohody se zaměstnavatelem. Tyto cesty jsou z velké většiny mimo pozemní komunikace, avšak mé cestovní náhrady jsou počítány podle vyhlášky, jako bych se pohyboval v ideálních podmínkách na asfaltových cestách. Amortizace je stanovena podle vyhlášky na 4,70 Kč/km a spotřeba je mi počítána podle velkého technického průkazu. Má zaměstnavatel možnost přihlédnout k tomu, že se pohybuji mimo pozemní komunikace a zpevněné cesty a že nejedu optimální rychlostí?

Kouření na venkovním pracovišti

1 měsíc 3 týdny ago
Jsem zaměstnaný u stavební firmy. Na každé stavbě většina pracovníků prakticky všude kouří, což mi jako zapřisáhlému nekuřákovi hodně vadí. Při své práci se vždy pohybuju po celé stavbě a jsem nucený, i když ne nepřetržitě, pasivně kouřit. Je mi zaměstnavatel povinen zajistit nekuřácké pracoviště? Pokud ano a on tak neučiní, mohu dát výpověď z toho důvodu, že zaměstnavatel neplní svoje zákonné povinnosti?