Co důležitého se událo v Průhonicích 2018

29. listopadu 2018 se v Parkhotelu v Průhonicích uskutečnila 2. Plenární schůze OS TOK. Touto Plenární schůzí byl mimo jiné schválen návrh KSVS pro rok 2019.

 
 
 

Souběžně s Plenární schůzí probíhalo v témže hotelu zasedání Rady mladých odborářů OS TOK pod vedením metodičky OS TOK.

 
 
 

Na tyto dvě akce odpoledne navazovala závěrečná konference k výsledkům projektu

„Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II“

za účasti zástupců obou sociálních partnerů OS TOK a ATOK.
Na konferenci kromě řady dalších zástupců projektu vystoupil rovněž zástupce KZPS.

 
 
 

Vyústěním dvoudenní akce byl dne 30. 11. 2018, po schválení návrhu KSVS 56. valnou hromadou ATOK v hotelu Floret, podpis KSVS pro rok 2019. Tímto slavnostním aktem završili zástupci zaměstnavatelů a odborů kolektivní vyjednávání na rok 2019. Za odborový svaz KSVS podepsal předseda OS TOK Zdeněk Heller a za sociálního partnera prezident ATOK Jiří Grund ml.

Kolektivní smlouva na rok 2019